Üye Kayıt Formu İçin Tıklayınız…

Üye Kayıt Form Örneği İçin Tıklayınız…

Üyelik için gerekli belgeler

Şahıs Firmaları

1-Yurt sahibinin doldurup imzaladığı üye kayıt formu

2-Yurdun ruhsatı

Tüzel kişilik

1-Üye kayıt formu:

İşyeri Ünvanı = Yurdun Adı

İşveren Adı = Şirket Adı

İşveren veya Vekili = (Şirket Yetkilisi) Adı Soyadı, Tarih, İmza

2-İmza sirküleri (Şirket Yetkilisi)

3-Yurdun ruhsatı

Üye Kayıt Formunu doldurup ıslak imzalı olarak, ekte istenilen belgelerle birlikte TÜYİSEN Sendika Genel Merkezine Kargo ile gönderiniz.