Aydın Yurt İşletmecileri Derneği Ay-der Başkanı Sayın Niyazi Aykut

Aydın Yurt İşletmecileri Derneği Ay-der Başkanı Sayın Niyazi Aykut

TÜYİSEN çatısı altında birleşen Yurt İşletmecileri Derneği Başkanı Sayın Ömer Kurtaran 11.01.2018 Aydın’daydı.Uzun süreden bu yana görüştüğümüz meslekte 35 yılını tamamlamış olan Sayın Niyazi Aykut ile sektörel sorunlar üzerinde her zaman dayanışma içerisinde olmuşuzdur. Niyazi beyin oluşumumuz hakkındaki fikirleri olumlu ve destekleyicidir. Toplamda Türkiye genelinde 600 – 800 civarında Özel yurt bulunduğunu, Şehir bazında dernekleşmenin maddi külfet getirdiğini , güç bölünmesine yol açtığını, Kurumlarımız hakkında karar merciinin Ankara’da bulunduğunu ve sektörün dayanacak gücü kalmadığını zamanın aleyhimize işlediğini bu yüzden güç birliği yaparak tüm yurtların Ankarada tek merkezde birleşmesinin olumlu bir davranış olduğu konusunda fikir birliğine vardık.

Add a Comment

Your email address will not be published.